Řeka Orlice - fotografie

 
Jednotlivá alba jsou řazena postupně od pramene níže po proudu. Mezi alby je možné se navigovat horní navigací na sousední alba a dolní navigací, kde je možné poskočit o dvě alba. Věřím, že se vám budou fotografie líbit. Rád přivítám vaše ohlasy. Václav Černý
 
Pramen řeky Tichá Orlice Pramen řeky Tiché Orlice
Řeka Tichá Orlice pramení pod horou Jeřáb, ve výšce 865 m n.m. v Čechách, nedaleko zemské hranice s Moravou. Samotný pramen je jako krásný domeček, pod kterým je studánka, ze které vytéká budoucí řeka. Ve svém počátku protéká malou horskou bažinou a ještě kus lesem.
 
Řeka Tichá Orlice od pramene k obci Lichkov Pramen - Lichkov
Tichá Orlice pod horou Jeřáb připomíná spíše menší potok. První obec, kterou protéká je Horní Orlice a po ní následuje Dolní Orlice. Prvním lepším přítokem je z levé strany Suchý potok a potom zprava Králický potok. Charakteristické tu jsou sytě zelené ostrůvky vodní trávy.
 
Řeka Tichá Orlice v obci Lichkov Lichkov
V obci Lichkov je Tichá Orlice již připomíná menší říčku. Posiluje ji tu několik drobných přítoků, z nichž nejvýznamnější je zprava Lipkovský potok. Je tu přetnuta několika silničními mosty a lávkami a její břehy jsou místy zpevněny. Její tok je tu spíše klidný se zelenými ostrůvky.
 
Řeka Tichá Orlice v úseku Lichkov - Jablonné nad Orlicí Lichkov - Jablonné nad Orlicí
Počínaje obcí Lichkov je doprovázena Tichá Orlice železniční tratí. V úseku do města Jablonné nad Orlicí přibírá spoustu menších bezejmenných přítoků, z těch větších k nim patří zleva Těchonínský potok a Černovický potok. Bylo tu postaveno mnoho jezů, vesměs malých.
 
Řeka Tichá Orlice ve městě Jablonné nad Orlicí Jablonné nad Orlicí
Jablonné nad Orlicí je prvním městem na Tiché Orlici. Přibližná nadmořská výška je tu 420 m. Řeka zde přijímá zleva Jamenský potok a Orličský potok a několik drobných přítoků z obou stran. Je tu jeden větší jez a několik malých. Břehy řeky tu svazují tři silniční mosty a několik lávek.
 
Řeka Tichá Orlice v úseku Jablonné nad Orlicí - Letohrad Jablonné nad Orlicí - Letohrad
Mezi městy Jablonné nad Orlicí a Letohrad se Tichá Orlice uklidňuje a teče širší nivou pomaleji. Přijímá tu zleva potoky Bystřec a Čermná a několik drobnějších přítoků z obou stran. Najdeme tu dva významnější jezy, jeden železniční most a několik mostů silničních a lávek.
 
Řeka Tichá Orlice ve městě Letohrad Letohrad
Tichá Orlice ve městě Letohra prochází poměrně dlouhou poutí. Jediným trochu významným přítokem je tu zprava Lukavický potok a pak tu ještě tok řeky posiluje několik drobných přítoků. Nachází se tu dva jezy. Břehy řeky svazuje jeden železniční most a několik mostů silničních a lávek.
 
Řeka Tichá Orlice v úseku Letohrad - Ústí nad Orlicí Letohrad - Ústí nad Orlicí
Mezi městy Letohrad a Ústí nad Orlicí řeka Tichá Orlice teče již poněkud širší nivou, kde vytváří bezpočet nádherných meandrů. Krom drobných přítoků z obou stran tu přijímá jediný větší přítok zprava, Potočnice. Byl zde postaven jeden jez a krom toho je tu více menších splavů.
 
Řeka Tichá Orlice ve městě Ústí nad Orlicí Ústí nad Orlicí
Tichá Orlice město Ústí nad Orlicí nejprve obloukem obtéká ze severu a pak se proklouzne po západní straně města kolem železniční stanice a pokračuje dále na západ směrem na Choceň. Přijímá tu zleva vůbec největší přítok, kterým je říčka Třebovka a také několik drobných přítoků.
 
Řeka Tichá Orlice v úseku Ústí nad Orlicí - Choceň Ústí nad Orlicí - Choceň
Úsek řeky Tiché Orlice mezi městy Ústí nad Orlicí a Choceň patří k těm nejkrásnějším na této řece vůbec. Meandruje tu mezi vysokými kopci v rámci své nivy, která dosahuje místy šířky až několik set metrů. Přibírá tu přítoky zleva Řetůvka: Klopotský potok, Dolenský potok a Loukotnický potok.
 
Řeka Tichá Orlice ve městě Choceň Choceň
Ve městě Choceň je Tichá Orlice poměrně svázanou řekou, přirozený průtok je zachován pouze v Pelinách, kde se je zejména pod skalami nač dívat. Byly tu postaveny dva jezy a jeden splav. Nejvýznamnější vodní stavbou je pravobřežní mlýnský náhon přes město, který si bere přes půl vody.
 
Řeka Tichá Orlice v úseku Choceň - Týniště nad Orlicí Choceň - Týniště nad Orlicí
Mezi městy Choceň a Týniště nad Orlicí protéká Tichá Orlice poměrně širokou nivou, kde místy meandruje a místy je až nehezky napřímená. Přijímá tu přítoky Růžovec, Čermná, Velinský potok, Žďárský potok a Novoveský potok Bylo tu postaveno několik jezů a mlýnských náhonů.
 
 
 
Partneři
Prohlédněte si fotografie z překrásných míst v naší přírodě, nad kterými bdí zákony... chráněná území Každodenní krása přírody nám bývá často skryta, někdy ani nevíme, že již dlouhá léta chodíme kolem nám blízkého chráněného území.

Překrásné město, ležící na soutoku řek Labe a Orlice, kdysi věnné město královny Elišky věže katedrálního kostela sv. Ducha Prohlédněte si fotografie, zachycené jak pohledy všedními, tak i naprosto nevšedními.
 
 
Poslední aktualizace: 23.3. 2022   © 2006 - 2023 Václav Černý Šíje - sije.cz Mapa webu | Odkazy