Řeka Tichá Orlice / Choceň - Týniště nad OrlicíChoceň
Týniště nad Orlicí

Mezi městy Choceň a Týniště nad Orlicí protéká Tichá Orlice poměrně širokou nivou, kde místy meandruje a místy je až nehezky napřímená. Přijímá tu tyto přítoky zprava: Růžovec a zleva Čermná, Velinský potok, Žďárský potok a Novoveský potok a spoustu drobným přítoků po obou stranách. Bylo tu postaveno několik jezů a mlýnských náhonů. Břehy řeky tu svazuje mnoho mostů a lávek, ale železnice tu vede výhradně po levém břehu řeky. Řeka teče v blízkosti chráněných území Bošínská obora a Vodní tůň. Čistota vody je tu vcelku solidní, v klidu se dá v řece koupat.


Pravobřežní niva Tiché Orlice nedaleko obce Darebnice.
1
Most přes Tichou Orlici mezi obcemi Darebnice a Běstovice.
2
Tichá Orlice u Darebnic.
3
Pravobřežní niva Tiché Orlice u obce Bošín.
4
Jez na Tiché Orlici u Postolova.
5
Jeden ze stupínků rybochodu u jezu v Postolově.
6
Odrážející se Slunce v hladině Tiché Orlice pod jezem v Postolově.
7
Jen malý průtok vody v Tiché Orlici pod jezem v Postolově značí, že levobřežní mlýnský náhon na Postolovský mlýn si bere většinu vody.
8
To co vypadá jako větší soutok, je návrat vod levobřežního náhonu od Postolovského mlýna do Tiché Orlice.
9
Most přes Tichou Orlici v Postolově.
10
Zarostlé břehy Tiché Orlice pod mostem v Postolově.
11
Rozsáhlá levobřežní niva Tiché Orlice u Postolova.
12
Tichá Orlice nad mostem v obci Plchovice.
13
Silniční most přes Tichou Orlici v obci Plchovice.
14
Ostrůvek v Tiché Orlici pod mostem v obci Plchovice.
15
Pravidelně překřížené stopy tří letadel na obloze nad Tichou Orlicí mezi Plchovicemi a Čermnou nad Orlicí.
16
Jez na Tiché Orlici mezi Plchovicemi a Čermnou nad Orlicí.
17
Nadjezí na Tiché Orlici mezi Plchovicemi a Čermnou nad Orlicí.
18
Most přes pravobřežní mlýnský náhon Tiché Orlice mezi Plchovicemi a Čermnou nad Orlicí.
19
Pravobřežní mlýnský náhon Tiché Orlice mezi Plchovicemi a Čermnou nad Orlicí.
20
Česla malé vodní elektrárny na pravobřežním mlýnském náhonu Tiché Orlice mezi Plchovicemi a Čermnou nad Orlicí.
21
Návrat vod pravobřežního mlýnsko náhonu do Tiché Orlice mezi Plchovicemi a Čermnou nad Orlicí.
22
Silniční most přes Tichou Orlici mezi Korunkou a Číčovou.
23
Tichá Orlice pod silničním mostem mezi Korunkou a Číčovou je natolik regulovaná, že postrádá přirozenou krásu.
24
Rybník Velký Karlov leží na levém břehu Tiché Orlice v Korunce.
25
Přímý regulovaný úsek Tiché Orlice v Malé Čermné.
26
Silniční most přes Tichou Orlici mezi Malou Čermnou a Velkou Čermnou, jinými slovy v Čermné nad Orlicí.
27
Vodočet na Tiché Orlici pod mostem v Čermné nad Orlicí.
28
Nadjezí na Tiché Orlici u Borohrádku.
29
Lávka přes jez na Tiché Orlici u Borohrádku.
30
Lávka přes pravobřežní Náhon u Borohrádku.
31
Jez na Tiché Orlici u Borohrádku pohledem z pravého břehu.
32
Jez na Tiché Orlici u Borohrádku pohledem z levého břehu.
33
Větší vodní plocha pod jezem na Tiché Orlici u Borohrádku.
34
Cesta přes levobřežní nivu Tiché Orlice u Borohrádku.
35
Tichá Orlice v Borohrádku.
36
Silniční most, silnice I/36, přes Tichou Orlici v Borohrádku.
37
Vodní plocha na Náhonu v Borohrádku.
38
Pravobřežní niva Tiché Orlice u Borohrádku.
39
Tichá Orlice pod Borohrádkem.
40
Večerní Slunce zalévá nádhernou sytě zelenou pravobřežní nivu Tiché Orlice pod Borohrádkem.
41
Tichá Orlice nad silničním mostem mezi obcí Žďár nad Orlicí a osadou Světlá nad Orlicí.
42
Silniční most přes Tichou Orlici mezi obcí Žďár nad Orlicí a osadou Světlá nad Orlicí za prudkého podzimního Slunce.
43
Silniční most přes Tichou Orlici mezi obcí Žďár nad Orlicí a osadou Světlá nad Orlicí.
44
Tichá Orlice pod mostem mezi obcí Žďár nad Orlicí a osadou Světlá nad Orlicí.
45
Pravobřežní niva Tiché Orlice u Světlé nad Orlicí je souvislá až po soutok s Divokou Orlicí.
46
Světlá nad Orlicí leží nad srdcem soutoku Tiché a Divoké Orlice.
47
Sytá zeleň pravobřežní nivy Tiché Orlice u Světlé nad Orlicí.
48
Slunce se odráží za vrbou v hladině Tiché Orlice nad soutokem s Divokou Orlicí.
49
Nádherná tůňka na Tiché Orlici kousek nad soutokem s Divokou Orlicí s rybářským flekem.
50
Temné pravobřežní slepé rameno u Tiché Orlice těsně nad soutokem s Divokou Orlicí.
51
Sušící se seno v nivě v srdci soutoku Tiché a Divoké Orlice.
52
Slunce se kloní k zemi nad pobřežními porosty kolem Tiché Orlice těsně nad soutokem s Divokou Orlicí.
53
Cesta do srdce soutoku Tiché a Divoké Orlice.
54
Samé srdce soutoku Tiché a Divoké Orlice je lákavým rybářským místem, je vidět, že obě Orlice jsou přibližně rovnocenné, pokud se průtoku týče, nejbližší obec Albrechtice nad Orlicí leží kousek po proudí.
55

Počet fotografií: 55 | Poslední aktualizace: 12.01.2019 11:09:20 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Ústí nad Orlicí - Choceň | Choceň - Po proudu:Týniště nad Orlicí | Týniště nad Orlicí - Třebechovice pod Orebem


Řeka Tichá Orlice - fotografie   |   Řeka Divoká Orlice - fotografie | Řeka Orlice - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura | Pohádky pro děti i dospělé
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!