Řeka Tichá Orlice / LichkovPramen - Lichkov
Lichkov - Jablonné nad Orlicí

V obci Lichkov je Tichá Orlice již posílená na průtoku a připomíná menší říčku. Posiluje ji tu několik drobných přítoků, z nichž nejvýznamnější je zprava Lipkovský potok. Je tu přetnuta několika silničními mosty a lávkami a její břehy jsou místy zpevněny. Její tok je tu spíše klidný a nachází se v něm spousta zelených ostrůvků vodní trávy. Čistota vody je solidní a často tu můžeme pozorovat malé pstruhy.


Tichá Orlice přitéká do propustu pod ochrannou hráz nad Lichkovem.
1
Na vrcholu ochranné hráze, suché přehrady přes Tichou Orlici nad Lichkovem.
2
Tichá Orlice vytéká z pod ochranné hráze nad Lichkovem.
3
Tichá Orlice je při vstupu do Lichkova bohatá na sytě zelené vodní rostlinstvo.
4
Traverzová lávka přes Tichou Orlici při vstupu do Lichkova.
5
Lipkovský potok posiluje Tichou Orlici nad Lichkovem.
6
Pravobřežní niva Tiché Orlice nad Lichkovem voní jako horská louka, však je nadmořské výšce kolem 560 m.
7
První ze silničních mostů přes Tichou Orlici v Lichkově.
8
Napřímený tok Tiché Orlice při vstupu do Lichkova.
9
První z bezejmenných levostranných přítoků Tiché Orlice v Lichkově.
10
Pod silničním mostem přes Tichou Orlici v Lichkově.
11
Jako zelené ostrůvky působí vodní porosty v řece Tichá Orlice v Lichkově.
12
Druhý silniční most přes Tichou Orlici v Lichkově.
13
V Lichkově můžeme v Tiché Orlici spatřit malé pstruhy.
14
Tichá Orlice protéká obcí Lichkov, v pozadí kostel sv. Josefa.
15
Silniční most přes Tichou Orlici uprostřed obce Lichkov.
16
Pravobřežní cesta podél Tiché Orlice v Lichkově.
17
Ocelová lávka přes Tichou Orlici s vodotečí na svém okraji, Lichkov.
18
Regulovaný úsek Tiché Orlice v Lichkově.
19
Levobřežní niva Tiché Orlice, v pozadí kostel sv. Josefa.
20
Tichá Orlice v dolní části obce Lichkov.
21
Předposlední silniční most přes Tichou Orlici v Lichkově pohledem z levého břehu.
22
Nenápadná kanalizační výpusť do Tiché Orlice v Lichkově.
23
Vrby hojně zakrývají napřímený tok Tiché Orlice v Lichkově.
24
Lávka přes Tichou Orlici v dolní části obce Lichkov.
25
Odraz slunečních paprsků v hladině Tiché Orlice v Lichkově.
26
Stavení v Lichkově je dost blízko Tiché Orlice.
27
Poslední silniční most přes Tichou Orlici v Lichkově naznačuje , že všechny mosty zde byly postaveny jedním stavitelem a jsou udržovány jedním údržbářem.
28
Poslední lávka přes Tichou Orlici v Lichkově, vpravo železniční trať na Letohrad.
29
Tichá Orlice opouští Lichkov  podél opěrné zdi, nad kterou vede železniční trať na Mladkov a dále Letohrad.
30

Počet fotografií: 30 | Poslední aktualizace: 12.01.2019 11:07:00 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Pramen řeky Tiché Orlice | Pramen - Lichkov - Po proudu:Lichkov - Jablonné nad Orlicí | Jablonné nad Orlicí


Řeka Tichá Orlice - fotografie   |   Řeka Divoká Orlice - fotografie | Řeka Orlice - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura | Pohádky pro děti i dospělé
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!