Řeka Tichá Orlice / LetohradJablonné nad Orlicí - Letohrad
Letohrad - Ústí nad Orlicí

Město Letohrad bylo jako takové složeno z někdejšího města Kyšperk a mnoha obcí okolo, přičemž Tichá Orlice tu prochází poměrně dlouhou poutí. Jediným trochu významným přítokem je tu zprava Lukavický potok a pak tu ještě tok řeky posiluje několik drobných přítoků. Nachází se tu dva jezy. Břehy řeky svazuje jeden železniční most a několik mostů silničních a lávek. Kvalita vody tu je vcelku slušná.


Tichá Orlice přitéká do Letohradu od Verměřovice.
1
První silniční most přes Tichou Orlici v Letohradě spojuje části Letohradu Kunčice a Orlici.
2
Plochý jez na Tiché Orlici v Letohradě.
3
Vlevo za mostem přes Tichou Orlici lze spatřit část kostela Nanebevzetí panny Marie.
4
Tichá Orlice v horní části Letohradu.
5
Oslabená Tichá Orlice, pravobřežní náhon si vzal nějakou vodu, aby ji po čase zase vrátil zpět řece.
6
Lávka přes hlavní tok Tiché Orlice v Kunčicích.
7
Tichá Orlice nad mlýnem v Kunčicích.
8
Silniční most přes Tichou Orlici, mezi letohradskými částmi Kunčice a Orlice, u Vondrova mlýna.
9
Vondrův mlýn v Kunčicích.
10
Tichá Orlice v Letohradě u pily.
11
Tichá Orlice nad jezem v Letohradě.
12
Nadjezí Tiché Orlice v Letohradě svým klidem doslova nabádá k prvním vodáckým krůčkům.
13
Jez v Letohradě lze přejít po lávce.
14
Lávka nad letohradským jezem na Tiché Orlici.
15
Jez na Tiché Orlici v Letohradě je dvoudílný.
16
Jak vidno la velkém jezu v Letohradě byl vybudován rybochod.
17
Lukavický potok je vůbec největším pravostranným přítokem Tiché Orlice a její tok posiluje u železničního mostu v Letohradě.
18
Železniční most přes Tichou Orlici v Letohradě.
19
Tichá Orlice nad silničním mostem na Ústí nad Orlicí v Letohradě.
20
Drobný levostranný přítok Tiché Orlice posiluje její tok nad silničním mostem na Ústí nad Orlicí v Letohradě.
21
Silniční most, silnice II/360, přes Tichou Orlici v Letohradě, směrem na Ústí nad Orlicí.
22
Přímý úsek Tiché Orlice mezi Letohradem a Jankovicemi.
23
Nádherná sytě zelená levobřežní niva Tiché Orlice pod Letohradem s cyklistickou stezkou na Ústí nad Orlicí a turistickým odpočívadlem.
24
Most přes Tichou Orlici v Rothovce.
25
Cyklistická stezka v levobřežní nivě Tiché Orlice pod Letohradem.
26
Prodlužující se stín postupně zabírá rozsáhlou levobřežní nivu Tiché Orlice pod Letohradem, oproti Rothovce.
27
Pozornému oku neunikne postarší zemědělský stroj, stojící se levobřežní nivě Tiché Orlice oproti Rothovce.
28
Slunce se probouzí nad levobřežní nivou Tiché Orlice, pozorováno od Rothovky k Letohradu.
29
Východ Slunce nad mostkem přes jeden levostranných přítoků Tiché Orlice u Rothovky.
30
Vycházející Slunce za malým remízkem v levobřežní nivě Tiché Orlice u Rothovky.
31
Vycházející Slunce pod větvemi stromů v levobřežní nivě Tiché Orlice u Rothovky.
32
Slunce vychází v levobřežní nivě Tiché Orlice u Rothovky.
33
Ranní poklid na cyklistické stezce podél Tiché Orlice u Rothovky.
34
Zúžený tok Tiché Orlice v meandru u Rothovky.
35
Pravobřežní niva Tiché Orlice u Rothovky je jen úzký nepravidelný pás.
36
Ostrůvek v Tiché Orlici u Rothovky.
37
Silniční most přes Tichou Orlici v Rohovce.
38
Silniční most přes Tichou Orlici v Rohovce můžeme vidět různými způsoby.
39
Tichá Orlice pod Rothovkou pokračuje svým tokem dále na Valdštejn a Ústí nad Orlicí.
40

Počet fotografií: 40 | Poslední aktualizace: 12.01.2019 11:07:47 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Jablonné nad Orlicí | Jablonné nad Orlicí - Letohrad - Po proudu:Letohrad - Ústí nad Orlicí | Ústí nad Orlicí


Řeka Tichá Orlice - fotografie   |   Řeka Divoká Orlice - fotografie | Řeka Orlice - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura | Pohádky pro děti i dospělé
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!