Řeka Tichá Orlice / ChoceňÚstí nad Orlicí - Choceň
Choceň - Týniště nad Orlicí

Ve městě Choceň je Tichá Orlice poměrně svázanou řekou, přirozený průtok je zachován pouze v Pelinách, kde se je zejména pod skalami nač dívat. Však je tam také vyhlášena PR Peliny. Řeka tu přijímá pouze drobné přítoky z obou stran. Byly tu postaveny dva jezy a jeden splav. Nejvýznamnější vodní stavbou je pravobřežní mlýnský náhon přes město. Břehy řeky tu spojuje jeden železniční most, dále dva mosty silniční a jedna lávka. Čistota vody je tu na město ucházející.


Přístaviště paroplavby na Tiché Orlici v Pelinách.
1
Přítok z pravobřežního slepého ramene Tiché Orlice pod přístavištěm paroplavby v Pelinách.
2
Dvojice strojníků a námořníků provozuje na Tiché Orlici v Pelinách paroplavbu, jejíž rozsah je adekvátní vodnatosti řeky.
3
Nadjezí na Tiché Orlici v Pelinách, zrovna je v provozu flotila paroplavby.
4
Silniční most přes Tichou Orlici v Pelinách.
5
Tichá Orlice těsně nad jezem v Pelinách.
6
Jez na Tiché Orlici v Pelinách.
7
Asfaltová cesta nad železničním mostem přes Tichou Orlici v Pelinách.
8
Železniční stanice Choceň začíná již za mostem přes Tichou Orlici v Pelinách. Původně dvoukolejný tunel byl při potřebě třetí koleje stržen. Někde v těchto místech přišel ke smrtelnému zranění stavitel této trati ing. Jan Perner.
9
Železniční most přes Tichou Orlici v Pelinách.
10
Pendolino se blíží k Chocni. I v místech, kde tento vlak nezastavuje, se můžeme zamyslet nad smysluplností a podmínkách nákupu těchto vozů.
11
Tichá Orlice pod železničním mostem v Pelinách.
12
Silniční most přes Tichou Orlici od Chocně směrem k Pelinám.
13
Peliny, vesnice při Tiché Orlici, která je dnes součástí města Choceň.
14
Horní jez v Chocni pohledem shora.
15
Hlavní část horního jezu v Chocni.
16
Hned pod horním jezem v Chocni začíná nadjezí dalšího jezu.
17
Horní jez na Tiché Orlici v Chocni pohledem ze silničního mostu.
18
Silniční most, silnice II/315, přes Tichou Orlici v Chocni, ulice Svatojiřská.
19
Nadjezí dolního jezu v Chocni, vlevo muzeum, vpravo je vidět počátek vodnatého mlýnského náhonu.
20
Rozdělení vod Tiché Orlice v Chocni, pravobřežní mlýnský náhon si bere většinu vody.
21
Kamenný dolní jez na Tiché Orlici v Chocni ve vší kráse.
22
Kameny dlážděné podjezí dolního jezu na Tiché Orlici v Chocni.
23
Pod dolním jezem na Tiché Orlici v Chocni je vidět, že si náhon vzal hodně vody.
24
Rámcová vodní stavba na Tiché Orlici v Chocni.
25
Kanalizovaný tok Tiché Orlice v Chocni.
26
Kanalizovaný tok Tiché Orlice nad splavem v Chocni.
27
Výškový rozdíl hladin na stranách splavu na Tiché Orlici v Chocni je dobře znát.
28
Splav na Tiché Orlici v Chocni.
29
Mírně klenutý oblouk lávky přes Tichou Orlici v Chocni.
30
Lávka přes Tichou Orlici v Chocni.
31
Táhlý pravotočivý oblouk Tiché Orlice v jejím kanalizovaném úseku v Chocni.
32
Stavební rozhraní na Tiché Orlici v jejím kanalizovaném úseku v Chocni.
33
Pravobřežní hráz Tiché Orlice sypaná a panely nastavená by měla chránit Choceň.
34
Malý levostranný přítok posiluje Tichou Orlici v rozestavěném úseku v dolní části Chocně.
35
Poslední most přes Tichou Orlici v Chocni pohledem po proudu.
36
Poslední most přes Tichou Orlici v Chocni je asfaltem krytý a trochu obstarožní.
37
Přímý úsek Tiché Orlice v Chocni nad přijetím vody pravobřežního mlýnského náhonu.
38
Soutok Tiché Orlice a pravobřežního mlýnského náhonu pod městem Choceň.
39
Tichá Orlice opouští Choceň a míří k Týništi nad Orlicí.
40

Počet fotografií: 40 | Poslední aktualizace: 12.01.2019 11:09:06 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Ústí nad Orlicí | Ústí nad Orlicí - Choceň - Po proudu:Choceň - Týniště nad Orlicí | Týniště nad Orlicí


Řeka Tichá Orlice - fotografie   |   Řeka Divoká Orlice - fotografie | Řeka Orlice - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura | Pohádky pro děti i dospělé
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!