Řeka Tichá Orlice / Pramen - LichkovPramen řeky Tiché Orlice
Lichkov

Když opustí Tichá Orlice les pod horou Jeřáb, připomíná spíše menší potok. První obec, kterou protéká je Horní Orlice a po ní následuje Dolní Orlice, kde přibírá drobné přítoky po obou stranách. Prvním alespoň trochu citelným přítokem je z levé strany Suchý potok. Poté Tichá Orlice protéká propustem pod protipovodňovou hrází u města Králíky a záhy přijímá zprava Králický potok. Po celém tomto úseku najdeme spoustu mostů a lávek, z nichž jeden je most železniční. Čistota vody odpovídá blízkosti pramene a je velice solidní. Charakteristické tu jsou sytě zelené ostrůvky vodní trávy, které se s posilujícím tokem zvětšují.


Slunce se odráží v hladině potůčku, budoucí řeky Tiché Orlice, dům v pozadí patří k obci Horní Orlice.
1
Madlo ve stínu, Tichá Orlice prosluněná v syté jarní zeleni.
2
Tichá Orlice jak ji neznáme, vyřazená vana slouží jako zásobárna vody.
3
První silniční most přes Tichou Orlici v obci Horní Orlice.
4
Tichá Orlice je tu jakoby zapadlá v trávě.
5
To co se zdá být levostranným přítokem Tiché Orlice, to je odtok z místního rybníka v obci Horní Orlice.
6
Tichá Orlice tu má omezený prostor k meandrování.
7
Prosluněný úsek Tiché Orlice v horním toku.
8
Panelový mostek přes Tichou Orlici v obci Horní Orlice.
9
Odraz slunečních paprsků v horním toku Tiché Orlice.
10
Mostek přes Tichou Orlici v obci Horní Orlice.
11
Tichá Orlice již zpomaluje svůj proud a lehce nabývá na šíři.
12
Silniční most přes Tichou Orlici v obci Horní Orlice.
13
Tichá Orlice v obci Horní Orlice.
14
Poměrně chatrný mostek, jeden z mnoha v obci Horní Orlice.
15
Odlesk slunečních paprsků v tůňce na řece Tichá Orlice.
16
Nenápadný levostranný přítok Tiché Orlice v obci Horní Orlice.
17
V čisté horské vodě Tiché Orlice můžeme spatřit sytou vodní zeleň.
18
Další z malých mostů přes Tichou Orlici v obci Dolní Orlice.
19
Vrchol pravotočivého meandru Tiché Orlice na jejím horním toku.
20
Schůdky k Tiché Orlici nad malým vodním stupínkem.
21
Přímý úsek Tiché Orlice a levobřežní niva.
22
Silniční most, silnice I/43 přes řeku Tichá Orlice v obci Dolní Orlice.
23
Dům v levobřežní nivě Tiché Orlice v obci Dolní Orlice.
24
Silniční most přes Tichou Orlici v obci Dolní Orlice.
25
Železniční most přes Tichou Orlici v obci Dolní Orlice na trati, kde v roce 2012 spatřit vlak bylo ojedinělým úkazem.
26
Splav na Tiché Orlici, takový malý jízek, co činí vodu o něco živější.
27
Most přes Tichou Orlici v obci Dolní Orlice.
28
Potrubní most přes Tichou Orlici v obci Dolní Orlice.
29
Traverzová lávka se zábradlím přes Tichou Orlici v obci Dolní Orlice.
30
Tichá Orlice je v obci Dolní Orlice stále ještě potok.
31
Osamělý kámen v korytě Tiché Orlice v obci Dolní Orlice.
32
Mostek přes Tichou Orlici v obci Dolní Orlice.
33
Širší most přes Tichou Orlici v obci Dolní Orlice s cestou l zahradnictví.
34
Odběrná lávka nad Tichou Orlicí uprostřed voňavé nivy.
35
Poslední most přes Tichou Orlici v obci Dolní Orlice.
36
Tichá Orlice vstupuje do lesa.
37
Soutok Tiché Orlice a Suchého potoka. Suchý potok není prázdné koryto, ale svůj název si zaslouží proto, že pramení pod Suchým vrchem.
38
Nádherná tůňka v Tiché Orlici zrcadlí sluneční paprsky.
39
Tichá Orlice mezi obcí Dolní Orlice a městem Králíky.
40
Suchý vrch s nadmořskou výškou 995 m s rozhlednou.
41
Počátek náhonu z Tiché Orlice do retenční nádrže u města Králíky.
42
Retenční nádrž na pravém břehu Tiché Orlice u města Králíky.
43
Dlouhé úzké schody na protipovodňovou hráz na Tiché Orlici u města Králíky.
44
Konec propustu přes protipovodňovou hráz na Tiché Orlici u města Králíky.
45
Kanalizovaný úsek Tiché Orlice u města Králíky. Dominanta v pozadí, to je klášter Hedeč.
46
Most přes Tichou Orlici na území města Králíky.
47
Odběrné místo na Tiché Orlici v Králíkách.
48
Králický potok posiluje Tichou Orlici zprava na území města Králíky.
49
Čistírna odpadních vod pod městem Králíky.
50
Jeden z bezpočtu bunkrů, tzv. řapíků, nás nenechává na pochybách, že se nacházíme na území, dříve hojně zvaném Sudety, nedaleko města Králíky.
51
Tichá Orlice přitéká k silničnímu mostu nedaleko obce Dolní Lipka.
52
Silniční most přes Tichou Orlici nedaleko obce Dolní Lipka.
53
Proděravělý list lopuchu v objetí kopřiv, to jsou časté nižší pobřežní porosty u Tiché Orlice nad Lichkovem.
54
Tichá Orlice již trochu nabrala na šířce a od mostu nedaleko obce Dolní Lipka míří na Lichkov.
55

Počet fotografií: 55 | Poslední aktualizace: 12.01.2019 11:06:44 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Pramen řeky Tiché Orlice - Po proudu:Lichkov | Lichkov - Jablonné nad Orlicí | Jablonné nad Orlicí | Jablonné nad Orlicí - Letohrad


Řeka Tichá Orlice - fotografie   |   Řeka Divoká Orlice - fotografie | Řeka Orlice - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura | Pohádky pro děti i dospělé
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!