Řeka Tichá Orlice / Jablonné nad OrlicíLichkov - Jablonné nad Orlicí
Jablonné nad Orlicí - Letohrad

Jablonné nad Orlicí je prvním městem na Tiché Orlici. Přibližná nadmořská výška je tu 420 m. Řeka zde přijímá zleva Jamenský potok a Orličský potok a několik drobných přítoků z obou stran. Je tu jeden větší jez a několik jezů malých. Břehy řeky tu svazují tři silniční mosty a několik lávek. Čistota vody se tu dá označit za přijatelnou.


Tichá Orlice přitéká do prvního města na svém toku, kterým je Jablonné nad Orlicí.
1
První silniční most přes Tichou Orlici ve městě Jablonné nad Orlicí.
2
Jez na Tiché Orlici v Jablonném nad soutokem s Jamenským potokem.
3
Jamenský potok posiluje Tichou Orlici ve městě Jablonné nad Orlicí.
4
Tichá Orlice v Jablonném nad Orlicí u soutoku s Jamenským potokem.
5
Hezký prosluněný úsek Tiché Orlice v Jablonném nad Orlicí.
6
Tichá Orlice v Jablonném nad Orlicí nad lávkou pro pěší.
7
Lávka pro pěší a cyklisty přes Tichou Orlici ve městě Jablonné nad Orlicí.
8
Přímý úsek Tiché Orlice pod lávkou pro pěší a cyklisty v Jablonném nad Orlicí.
9
Maličkatý pravostranný přítok Tiché Orlice v Jablonném nad Orlicí.
10
Jez na Tiché Orlici pod lávkou pro pěší a cyklisty v Jablonném nad Orlicí.
11
Orličský potok posiluje Tichou Orlici zleva uprostřed města Jablonné nad Orlicí.
12
Regulovaný tok Tiché Orlice nad lávkou pro pěší a cyklisty uprostřed města Jablonné nad Orlicí.
13
Dva nízké jezy za sebou na Tiché Orlici v Jablonném nad Orlicí.
14
Lávka pro pěší a cyklisty přes Tichou Orlici.
15
Tichá Orlice uprostřed města Jablonné nad Orlicí pod lávkou pro pěší a cyklisty.
16
Tichá Orlice v regulovaném korytě uprostřed města Jablonné nad Orlicí.
17
Silniční most přes Tichou Orlici, silnice I/11, Jablonné nad Orlicí.
18
Nadjezí na Tiché Orlici v Jablonném nad Orlicí.
19
Silniční most přes Tichou Orlici v Jablonném nad Orlicí je ozdoben sochami svatých.
20
Tichá Orlice se blíží velkému jezu v Jablonném nad Orlicí.
21
Horní část jezu na Tiché Orlici v Jablonném nad Orlicí.
22
Vývařiště jezu na Tiché Orlici v Jablonném nad Orlicí.
23
Pohled proti proudu Tiché Orlice od jezu k silničnímu mostu se sochami svatých.
24
Ocelový most přes Tichou Orlici v dolní části města Jablonné nad Orlicí.
25
Tichá Orlice v dolní části města Jablonné nad Orlicí.
26
Oblouk Tiché Orlice v dolní části města Jablonné nad Orlicí.
27
Silniční most přes Tichou Orlici, silnice II/311 přichází od obce Verměřovice.
28
Tichá Orlice opouští město Jablonné nad Orlicí.
29
Čistička odpadních vod v Jablonném nad Orlicí.
30

Počet fotografií: 30 | Poslední aktualizace: 12.01.2019 11:07:27 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Lichkov | Lichkov - Jablonné nad Orlicí - Po proudu:Jablonné nad Orlicí - Letohrad | Letohrad


Řeka Tichá Orlice - fotografie   |   Řeka Divoká Orlice - fotografie | Řeka Orlice - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura | Pohádky pro děti i dospělé
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!