Řeka Tichá Orlice / Ústí nad Orlicí - ChoceňÚstí nad Orlicí
Choceň

Úsek řeky Tiché Orlice mezi městy Ústí nad Orlicí a Choceň patří k těm vůbec nejkrásnějším místům na této řece vůbec. Po celé trase meandruje mezi vysokými kopci v rámci své nivy, která dosahuje místy šířky až několik set metrů. Přibírá tu tyto jmény známé přítoky zleva Řetůvka: Klopotský potok, Dolenský potok a Loukotnický potok a větší počet menších přítoků po obou březích. Napočítáme tu šest jezů. Celou trasu doprovází hlavní dvoukolejná železniční trať, která spojuje břehy celkem po pěti železničních mostech. Nachází se tu také mnoho mostů silničních a menších lávek. Ač se jedná o nejhezčí úsek Tiché Orlice, s čistotou vody to až tak slavné není, ale koupat se zde rozhodně dá.


Železniční trať od Chocně směrem na Ústí nad Orlicí využívá ke svému průchodu poměrně dost meandrující tok Tiché Orlice v tomto úseku, ale místy je velice napřímená.
1
Tichá Orlice nedaleko obce Hrádek.
2
Ocelová lávka přes Tichou Orlici nedaleko obce Hrádek.
3
Levobřežní niva Tiché Orlice nedaleko obce Hrádek.
4
Nádherná říční scenérie na Tiché Orlici nedaleko obce Hrádek.
5
Potok Řetůvka posiluje Tichou Orlici nedaleko obce Hrádek a je dobře viditelný i z jedoucího rychlíku po blízké trati, vždyť tvar takového soutoku je unikátní.
6
Cyklistická stezka vede mezi Tichou Orlicí a železniční tratí směrem k Bezpráví.
7
Pravobřežní niva Tiché Orlice pod Sudislaví nad Orlicí.
8
Tichá Orlice pod Sudislaví nad Orlicí.
9
Slunce za pravobřežní vrbou u Tiché Orlice v místě zvaném Luh.
10
Řeka si žije svým životem a nezná lidských hranic, ani těch lidmi stvořených pro dobytek.
11
Rozcestí na pravém břehu Tiché Orlice v místě zvaném Luh.
12
Tichá Orlice boří ohradník pro dobytek.
13
Mostek přes Tichou Orlici v místě zvaném Luh pod obcí Sudislav nad Orlicí.
14
Tichá Orlice teče směrem na Bezpráví.
15
Pomníček na Luhu, vzpomínka na hajného Dolečka.
16
Hájovna hajného Dolečka, vedle které můžeme najít jeho pomník.
17
Železniční most přes Tichou Orlici nad osadou Bezpráví. Dá se předpokládat, že Sudislavské maštale vlevo budou později protnuty železničním tunelem a tento most bude jen minulostí, inu ušetří se tím nějaká ta minuta a to je ekonomicky výhodné, což je dnes snad jediné relevantní měřítko hodnot, jak hluboko jsme klesli...
18
Pod železničním mostem přes Tichou Orlici nad osadou Bezpráví.
19
Hezké odpočívadlo na pravém břehu Tiché Orlice pod osadou Klopoty.
20
Soutok Tiché Orlice a Klopotského potoka u odpočívadla pod osadou Klopoty.
21
Přirozená činnost Tiché Orlice pod osadou Klopoty.
22
Pravobřežní niva Tiché Orlice mezi osadami Klopoty a Bezpráví.
23
Pobřežní porosty u Tiché Orlice mezi osadami Klopoty a Bezpráví.
24
Malý splav na Tiché Orlici mezi osadami Klopoty a Bezpráví.
25
Most přes Tichou Orlici v osadě Bezpráví.
26
Řeka Tichá Orlice v osadě Bezpráví.
27
Pohled ze železniční trati přes levobřežní nivu Tiché Orlice u osady Bezpráví by mohl podle tržních plánovačů být brzy minulostí.
28
Slunce se odráží v hladině Tiché Orlice pod osadou Bezpráví.
29
Cyklistická stezka pohledem proti proudu Tiché Orlice mezi osadami Perná a Bezpráví.
30
Ploše ulámaná skála nad cyklistickou stezkou pod osadou Bezpráví.
31
Železniční most přes Tichou Orlici pod místem zvaným Sudislavské maštale.
32
Na železničním mostě přes Tichou Orlici pod místem zvaným Sudislavské maštale, vpravo.
33
Odrážející se Slunce v hladině Tiché Orlice pod Sudislavskými maštalemi.
34
Panský rybník v osadě Perná.
35
Tichá Orlice nad železničním mostem u osady Perná.
36
Železniční most přes Tichou Orlici u osady Perná.
37
Pendolino vyjelo z mostu přes Tichou Orlici u osady Perná, dá se předpokládat, že za teplého podzimu mu CD romy nezamrzly a může pokračovat hrdě dál na Ústí nad Orlicí, kde však stavět nebude, třída tohoto vlaku to nedovoluje...
38
Kamenný jez na Tiché Orlici u osady Perná.
39
Cyklistická stezka pod nádhernými skalami vede podél Tiché Orlice od osady Perná ku městu Brandýs nad Orlicí.
40
Most přes Tichou Orlici nad městem Brandýs nad Orlicí.
41
Jezem nadržená Tichá Orlice nad městem Brandýs nad Orlicí.
42
Malý rybník na levém břehu Tiché Orlice nad městem Brandýs nad Orlicí.
43
Jez na Tiché Orlici nad městem Brandýs nad Orlicí.
44
Detail jezového zařízení na Tiché Orlici nad městem Brandýs nad Orlicí.
45
Železniční most přes levobřežní náhon Tiché Orlice v Brandýse nad Orlicí.
46
Nádherná plastika na levém břehu Tiché Orlice nad koupalištěm a labyrintem u města Brandýs nad Orlicí.
47
Pomník Jana Amose Komenského ve městě Brandýs nad Orlicí. Velikán našich dějin tu prožil kus svého života.
48
Železniční most přes Tichou Orlici v Brandýse nad Orlicí.
49
Tichá Orlice mezi lávkou u koupaliště a železničním mostem v Brandýse nad Orlicí.
50
Hezká ocelová lávka přes Tichou Orlici v Brandýse nad Orlicí.
51
Oslabený tok Tiché Orlice v Brandýse nad Orlicí, vzadu vidíme soutok řeky a mlýnského náhodu, ale to je jen jeden ze dvou.
52
Dolenský potok těsně nad vyústěním do Tiché Orlice v Brandýse nad Orlicí.
53
Soutok Tiché Orlice a Dolenského potoka v Brandýse nad Orlicí.
54
Lužní zátiší na Tiché Orlici v Brandýse nad Orlicí.
55
Pravobřežní niva Tiché Orlice a železniční stanice Brandýs nad Orlicí.
56
Kostel Nanebevstoupení Páně v Brandýse nad Orlicí.
57
Nadjezí Tiché Orlice v dolní části města Brandýs nad Orlicí.
58
Dolní jez na Tiché Orlice v Brandýse nad Orlicí.
59
Most přes levobřežní mlýnský náhon a Tichou Orlici v Brandýse nad Orlicí.
60
Vyústění dolního levobřežního mlýnského náhonu zpět do Tiché Orlice v Brandýse nad Orlicí, v pozadí lze vidět malý potrubní most.
61
V Brandýse nad Orlicí můžeme spatřit lokomotivu Taurus, patřící rakouským drahám.
62
Loukotnický potok se stal stokou a přivádí znečištěnou vodu do Tiché Orlice v Brandýse nad Orlicí.
63
Pravobřežní mlýnský náhon na Tiché Orlici u Mítkova.
64
Počátek pravobřežního mlýnský náhon na Tiché Orlici u Mítkova.
65
Domeček malé vodní elektrárny na pravobřežním mlýnském náhonu na Tiché Orlici u Mítkova.
66
Jez na Tiché Orlici u Mítkova.
67
Vodárenské zařízení u jezu na Tiché Orlici u Mítkova.
68
Uzamčená ocelová lávka přes Tichou Orlici pod jezem u Mítkova.
69
Tichá Orlice u Mítkova.
70
Kamenné povodňové obchvatové koryto kolem malé vodní elektrárny na pravobřežním mlýnském náhonu na Tiché Orlici u Mítkova.
71
Oblouk trati podél Tiché Orlice u Mítkova.
72
Ocelová lávka přes Tichou Orlici nad jezem u osady Hradníky.
73
Detail jezu na Tiché Orlici u osady Hradníky.
74
Jez na Tiché Orlici u osady Hradníky. Co myslíte, má opalující se dívka se zvednutou nožkou na sobě plavky?
75
Ostrůvek na Tiché Orlici pod jezem u osady Hradníky.
76
Bezejmenný pravobřežní přítok Tiché Orlice pod jezem u osady Hradníky.
77
Žabincem zarostlé pravobřežní slepé rameno Tiché Orlice patří k PR Hemže – Mýtkov.
78
Na podzim bývá voda ve slepých ramenech dost zakalená, ale v pravobřežním rameni Tiché Orlice to tak není.
79
Pravobřežní niva Tiché Orlice u Hemže bývala dříve srdcem meandru.
80

Počet fotografií: 80 | Poslední aktualizace: 12.01.2019 11:08:36 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Letohrad - Ústí nad Orlicí | Ústí nad Orlicí - Po proudu:Choceň | Choceň - Týniště nad Orlicí


Řeka Tichá Orlice - fotografie   |   Řeka Divoká Orlice - fotografie | Řeka Orlice - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura | Pohádky pro děti i dospělé
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!