Řeka Tichá Orlice / Ústí nad OrlicíLetohrad - Ústí nad Orlicí
Ústí nad Orlicí - Choceň

Tichá Orlice město Ústí nad Orlicí nejprve obloukem obtéká ze severu a pak se proklouzne po západní straně města kolem železniční stanice a pokračuje dále na západ směrem na Choceň. Přijímá tu zleva vůbec největší přítok, kterým je říčka Třebovka a také několik drobných přítoků. Břehy řeky tu spojuje jeden železniční most a více mostů silničních a také lávek. Byly tu postaveny tři jezy, ale ten prostřední byl poničen povodní a v roce 2012 nebyl opraven, ani to na přípravu k opravě nevypadalo. Dříve byly textilní podniky v Ústí nad Orlicí největším znečišťovatelem Tiché Orlice vůbec, což se s úpadkem textilního průmyslu přeneslo na Dálný východ a čistota vody je zde vcelku přijatelná, zejména pro pamětníky dob před listopadem 1989.


Za Tichou Orlicí se nachází tábořiště Cakle.
1
Jez na Tiché Orlici u tábořiště Cakle.
2
Podjezí na Tiché Orlici u tábořiště Cakle.
3
Slunce zalévá přirozený lužní ostrov v Oldřichovicích.
4
Lávka přes pravé rameno Tiché Orlice v Oldřichovicích.
5
Sluncem zalitá pravobřežní niva Tiché Orlice v Oldřichovicích.
6
Pravé rameno Tiché Orlice v Oldřichovicích.
7
Stavidlo na pravém rameni Tiché Orlice v Oldřichovicích.
8
Mostek přes pravé rameno Tiché Orlice v Oldřichovicích.
9
Slunce v lužním prostředí se dostává svými paprsky přes listy olší.
10
Malý silniční most přes Tichou Orlici u Dolních Libchav.
11
Tiché Orlice pod malým silničním mostem přes Tichou Orlici u Dolních Libchav.
12
Silniční most, silnice I/14, přes Tichou Orlici u Dolních Libchav je spíše nadjezdem.
13
Zarostlý úsek Tiché Orlice u Ústí nad Orlicí.
14
Pěšina pravobřežní nivou Tiché Orlice u Ústí nad Orlicí.
15
Lávka přes Tichou Orlici na cyklistické stezce u Ústí nad Orlicí.
16
Odpočívadlo na pravém břehu Tiché Orlice v Ústí nad Orlicí.
17
Dívat se na hučící vodu jezu, to přináší duši klid, nejinak tomu je také na Tiché Orlici v Ústí nad Orlicí.
18
Jez na Tiché Orlici v Ústí nad Orlicí.
19
Torzo jezu na Tiché Orlice v Ústí nad Orlicí.
20
Tichá Orlice pod zbořeným jezem v Ústí nad Orlicí.
21
Most přes Tichou Orlici pod zbořeným jezem v Ústí nad Orlicí.
22
Bezejmenný levostranný přítok Tiché Orlice nedaleko nádraží v Ústí nad Orlicí.
23
Silniční most přes Tichou Orlici, je příjezd k železniční stanici, vpravo je vidět železniční most.
24
Železniční most přes Tichou Orlici v Ústí nad Orlicí, po kterém vede páteřní trať mezi městy Praha a Olomouc.
25
Říčka Třebovka je nejvýznamnějším levostranným přítokem Tiché Orlice a posiluje ji nedaleko železniční stanice Ústí nad Orlicí.
26
Slunce klesá z západu nad malým luhem kolem soutoku Tiché Orlice a Třebovou.
27
Tichá Orlice nad prvním silničním mostem přes Tichou Orlici v Kerharticích.
28
První silniční most přes Tichou Orlici v Kerharticích.
29
Dobré ráno v Kerharticích vám může popřát buď miláček, nebo miláček jako kráva.
30
Východ Slunce nad lesy v Kerharticích.
31
Východ Slunce nad Tichou Orlicí v Kerharticích.
32
Jez na Tiché Orlici v Kerharticích pohledem shora.
33
Jez na Tiché Orlici v Kerharticích pohledem z pravého břehu.
34
Jez na Tiché Orlici v Kerharticích s malou vodní elektrárnou.
35
Jez na Tiché Orlici v Kerharticích pohledem ze silničního mostu při vycházejícím Slunci.
36
Východ Slunce nad Tichou Orlicí v Kerharticích.
37
Východ Slunce nad Tichou Orlicí pod jezem v Kerharticích.
38
Východ Slunce u druhého silničního mostu přes Tichou Orlici v Kerharticích.
39
Druhý silniční most přes Tichou Orlici v Kerharticích.
40
Odbočka ze silnice u druhého silničního mostu přes Tichou Orlici v Kerharticích je stezkou pro cyklisty směrem na Choceň.
41
Tichá Orlice pod druhým silničním mostem přes Tichou Orlici v Kerharticích.
42
Podél Tiché Orlice pod Ústím nad Orlicí vede cyklistická stezka a také hlavní železniční trať, po které zrovna uhání rychlík do Luhačovic.
43
Tichá Orlice pod Ústím nad Orlicí – Kerharticemi.
44
Cyklistická stezka od Ústí nad Orlicí na Choceň se nachází mezi Tichou Orlicí a hlavní železniční tratí.
45

Počet fotografií: 45 | Poslední aktualizace: 12.01.2019 11:08:20 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Letohrad | Letohrad - Ústí nad Orlicí - Po proudu:Ústí nad Orlicí - Choceň | Choceň


Řeka Tichá Orlice - fotografie   |   Řeka Divoká Orlice - fotografie | Řeka Orlice - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura | Pohádky pro děti i dospělé
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!