Řeka Tichá Orlice / Letohrad - Ústí nad OrlicíLetohrad
Ústí nad Orlicí

Mezi městy Letohrad a Ústí nad Orlicí řeka Tichá Orlice teče již poněkud širší nivou, kde vytváří bezpočet nádherných meandrů. Krom drobných přítoků z obou stran tu přijímá jediný větší přítok zprava a tím je Potočnice. Byl zde postaven jeden jez a krom toho je tu více menších splavů. Břehy řeky tu spojuje jeden železniční most a několik mostů silničních a také více lávek. Řeka tu protéká přes nebo poblíž obcí, či jejich částí: Valdštejn, Dolní Dobrouč, Hnátnice, Václavov, Černovír a Oldřichovice. Čistotu vody lze ještě označit za dostatečnou, ale pstruhů je tu již málo, o to více však můžeme spatřit lipanů.


Cyklistická stezka nad Tichou Orlicí mezi Rothovkou a Valdštejnem.
1
Tichá Orlice přitéká od Letohradu.
2
Meandr Tiché Orlice u Valdštejna.
3
Temné vody Tiché Orlice u Valdštejna.
4
Vlak s osobními auty směřuje do Polska, viděno od mostu přes Tichou Orlici u Valdštejna.
5
Vodní vzdušný kořen na levém břehu Tiché Orlice u Valdštejna.
6
Přirozený soutok Tiché Orlice a Potočnice.
7
Pravobřežní niva Tiché Orlice u Hnátnice, tak vidno, řeka tu krásně meandruje.
8
Most přes Tichou Orlici mezi Valdštejnem a Dolní Dobroučí.
9
Tichá Orlice pod mostem mezi Valdštejnem a Dolní Dobroučí.
10
Nedávno posečená levobřežní niva Tiché Orlice u Dolní Dobrouče.
11
Pravostranný přítok Tiché Orlice u Hnátnice, je to dílem svedená voda Potočnice a dílem bezejmenný potůček.
12
Tichá Orlice nad silničním mostem v Hnátnici.
13
Cyklistická stezka mezi Letohradem a Ústím nad Orlicí u Hnátnice vede po mostě přes Potočnici.
14
Silniční most přes Tichou Orlici v Hnátnici.
15
Tichá Orlice v obci Hnátnice.
16
Tichá Orlice v Hnátnici u golfového hřiště.
17
Soutok Tiché Orlice a bezejmenného pravostranného potoka v Hnátnici u golfového hřiště.
18
Tichá Orlice pod Lanšperkem.
19
Oblouk před lávkou přes Tichou Orlici na cyklistické stezce pod Lanšperkem.
20
Lávka přes Tichou Orlici na cyklistické stezce pod Lanšperkem.
21
Malý splav na Tiché Orlici pod Lanšperkem.
22
Tichá Orlice nad silničním mostem v Lanšperku.
23
Silniční most přes Tichou Orlici v Lanšperku.
24
Tichá Orlice pod silničním mostem v Lanšperku.
25
Železniční most přes Tichou Orlici ve Václavově, trať vede od Ústí nad Orlicí na Letohrad.
26
Lávka pro pěší a cyklisty přes Tichou Orlici ve Václavově.
27
Netýkavka žláznatá na břehu Tiché Orlice ve Václavově.
28
Podvečerní Slunce za olší pravém břehu Tiché Orlice ve Václavově.
29
Pravobřežní niva Tiché Orlice, za ní železniční trať Ústí nad Orlicí – Letohrad a za ní Václavov.
30
V temném místě na Tiché Orlici u Václavova se nezdá čistota vody příliš dobrá, ale zdání tentokrát klame.
31
Lávka pro pěší a cyklisty přes pravobřežní mlýnský náhon Tiché Orlice u Václavova.
32
Odpočívadlo u cyklistické stezky nedaleko jezu na Tiché Orlice u Václavova.
33
Romantický pohled na kládu na pravém břehu Tiché Orlice u jezu nedaleko Václavova.
34
Jez na Tiché Orlici nedaleko Václavova pohledem z pravého břehu.
35
Jez na Tiché Orlici nedaleko Václavova pohledem z levého břehu.
36
Návrat vod pravobřežního mlýnského náhonu do Tiché Orlice u Václavova.
37
Ostrůvek v Tiché Orlici pod jezem u Václavova.
38
Levobřežní mlýnský náhon a niva Tiché Orlice pod jezem u Václavova.
39
Slunce zalévá levobřežní nivu Tiché Orlice pod jezem u Václavova.
40
Návrat vod pravobřežního mlýnského náhonu do Tiché Orlice u Václavova a lávka přes něj.
41
Pravobřežní niva Tiché Orlice u Václavova.
42
Povodňová lávka podél silnice u Černovíru.
43
Silniční most přes Tichou Orlici v Černovíru.
44
Návrat vod levobřežního mlýnského náhonu do Tiché Orlice v Černovíru.
45
Silniční most přes Tichou Orlici v Černovíru je součástí cyklostezky.
46
Silniční most, silnice II/360, přes Tichou Orlici mezi Černovírem a Oldřichovicemi.
47
Cyklistická stezka podél Tiché Orlice a železniční trati Ústí nad Orlicí – Letohrad.
48
Rozdvojení Tiché Orlice u Oldřichovi se zdá být zcela přirozené.
49
Vysoká netýkavka žláznatá na podvečerním Slunci u Tiché Orlice.
50

Počet fotografií: 50 | Poslední aktualizace: 12.01.2019 11:08:01 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Jablonné nad Orlicí - Letohrad | Letohrad - Po proudu:Ústí nad Orlicí | Ústí nad Orlicí - Choceň


Řeka Tichá Orlice - fotografie   |   Řeka Divoká Orlice - fotografie | Řeka Orlice - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura | Pohádky pro děti i dospělé
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!